Voor -en eindinspectie | Huis van Verhuur


Inspectie check in en check out

Wij van Huis van Verhuur raden de huurder en verhuurder altijd aan om een voor- en eindinspectie van de woonruimte te (laten) verrichten, dit in combinatie met het maken van foto’s van zowel de begin- als de eindsituatie. Denk ook aan de meterstanden opnemen, controle elektronische apparaten ed. Een uitstekende waarborg voor u als verhuurder op het moment dat de oplevering plaats vindt. Daarnaast voorkomt het een heleboel rompslomp.

De huurder is altijd verantwoordelijk om de huurwoning in dezelfde staat te verlaten als waarin de huurder de huurwoning heeft verkregen. Als verhuurder heeft u de bewijslast om aan te tonen dat eventuele schades bij beginoplevering niet aanwezig waren. Alleen met een goed en correct inspectierapport kunt u aanspraak maken op inning van de waarborg als verrekening van schades!

Huis van Verhuur heeft ervaring met voor- en eindinspectie van de woonruimtes. 
Geïnteresseerd om een inspectie uit te laten voeren? Vul dan het contactformulier in en wij nemen contact met u op.

 

Copyright © 2024. All rights reserved. Voorwaarden | Privacy Policy