Huurachterstand | Huis van Verhuur


Huurachterstand

Zoals in uw huurcontract staat, moet u vóór de eerste dag van de maand uw huur betalen. Als u niet op tijd betaalt bent u automatisch in verzuim en spreken we van een huurachterstand.

 

Wat gebeurt er bij een huurachterstand.

  • Wij sturen u een aanmaning wanneer de huur niet voor de eerste van de maand binnen is. Na de herinnering kunt u de huur alsnog betalen.
  • Heeft u uw huur alsnog niet betaald? Dan schakelen wij een incassobureau in om de huur en bijkomende kosten bij u te innen. De buitengerechtelijke kosten zijn in dat geval voor uw rekening. Voor meer informatie over deze kosten bezoekt u de website van Rijksoverheid
  • In het uiterste geval vragen wij de kantonrechter de huurovereenkomst te ontbinden. De deurwaarder houdt u in dit geval op de hoogte van de stand van zaken.

 

Voorkomen

Een woning is een van uw belangrijkste bezittingen, zo niet de belangrijkste. Een huurachterstand kan leiden tot ontbinding van een huurovereenkomst en uiteindelijk tot uitzetting. Voorkom daarom een huurachterstand. Neem dus tijdig contact met ons op indien u de huur niet kunt betalen. Hoe eerder wij u helpen, hoe meer wij voor u kunnen doen.

 

Betalingsregeling

Als u de huur met moeite kunt betalen, laat ons dit dan tijdig weten! Wij kijken dan of een betalingsregeling mogelijk is. Dit voorkomt dat het probleem onoverzichtelijk wordt.

 

Ondersteuning

Als de geldproblemen zo groot worden, dat u ze niet meer alleen kunt oplossen, kunt u ondersteuning krijgen. Neemt u hiervoor contact op met uw gemeente.  

 

Copyright © 2024. All rights reserved. Voorwaarden | Privacy Policy