Technisch beheer | Huis van Verhuur


Technisch Beheer

Het is een vereiste dat het gebouw in een zodanige staat wordt gehouden, zodat een gunstige exploitatie gewaarborgd blijft. Daarom is technisch onderhoud noodzakelijk. Huis van Verhuur adviseert in een planmatig onderhoud, zodat de kosten inzichtelijk zijn en gespreid kunnen worden over de tijd. Door de continue controle tijdens de verhuur en oplevering van de woonruimte is de controle optimaal. Daarnaast worden er uitstekende contacten onderhouden met diverse onderhoudsbedrijven in de regio.

Het techisch beheer houdt onder andere in:
 
  • Opstellen en uitvoeren van een object-specifiek onderhoudsplan;
  • Periodiek inspecteren van de woonruimte(s);
  • Aanspreken huurder op naleving plichten en verantwoordelijkheden;
  • Inspecteren van de woonruimte bij oplevering;
  • Inschakelen en aansturen van technici bij problemen in overleg met verhuurder;
  • Sleutelservice bij verlies sleutel(s);
  • Calamiteiten voor situaties in en om het huis die direct verholpen moeten worden;
  • Bereikbaarheid via de telefoon;
 

Heeft u interesse om uw woning bij het Huis van Verhuur BV onder beheer te brengen? Neem dan contact op om een afspraak te maken en de mogelijkheden te bespreken.

 

 

Copyright © 2024. All rights reserved. Voorwaarden | Privacy Policy